Att höra till – nu på play

Att höra till – nu på play

Foto: Hilda Arneback/Betaniastiftelsen

”Att höra till” är en seminarieserie om äldres psykiska hälsa. Nu finns inspelningar från hösten och vintern 2021 på livsakademin.se.

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa.  Många äldre lider av oro och ängslan. Seminarieserien ”Att höra till” lyfter frågan om hur samhällsaktörer gemensamt kan bryta denna utveckling? Hur det går att arbeta tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.

”Att höra till” är ett projekt med fokus på äldres psykiska hälsa i samarbete mellan Sociala Missionen, Immanuelskyrkan, Hela Människan och Ny Gemenskap. För föreläsningarna nedan är även Betaniastiftelsen medarrangör.

Att höra till – MIND, Norrmalms stadsdel och Äldrekontakt
Inspelning från Immanuelskyrkan i Stockholm den 13 oktober 2021.
Möt tre aktörer som arbetar lokalt på Norrmalm och i Stockholm för att motverka äldres psykiska ohälsa och stimulera till minskat utanförskap. Medverkar gör: Johanna Nordin, MIND, Jonna Wannerberg Krekola, Norrmalms stadsdelsförvaltning och Therese Gyll, Äldrekontakt.
Se föreläsningarna här!

”Att bli människa igen” med Göran Larsson
Inspelning från den 13 oktober 2021.
Ett seminarium om sorg, förlust och vägen vidare. Göran Larsson är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare. Har under många år jobbat med rehabilitering av långtidssjukskrivna och är verksam som psykosocial handledare, samt etisk rådgivare i olika beroende behandlingar.
Se föreläsningen här!

”Vägar till psykisk hälsa” med Ullakarin Nyberg
Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021.
Ullakarin Nyberg är överläkare, psykiater och suicidforskare med stor erfarenhet av självmordsfall, både vad gäller det preventiva arbetet och efterlevandestöd. Har i samverkan med Betaniastiftelsen tagit fram närståendestödet ”Sorgen efter den som inte orkade leva”.
Se föreläsningen här!

”Ensamhet dödar” med Kerstin Thelander
Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021.
Kerstin Thelander är socionom med lång erfarenhet från arbete inom socialtjänsten. Har startat nätverket ”Stoppa ofrivillig ensamhet” som syftar till att sätta nationellt fokus på frågan.
Se föreläsningen här!

Att höra till – Svenska kyrkan, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Röda korset
Inspelning från Mikaelikyrkan i Skärholmen den 18 november 2021.
Möt tre aktörer som arbetar lokalt i Skärholmen och i Stockholm för att motverka äldres psykiska ohälsa och stimulera till minskat utanförskap. Medverkar gör: Ola Osbeck, Svenska kyrkan, Cesar Rodriguez och Sofie Persson, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Farouk Hamsaoui, Röda Korset.
Se föreläsningen här!