Samtal som räddar liv – ny webbutbildning i oktober!

Samtal som räddar liv – ny webbutbildning i oktober!

Morgan Segerberg och Andreas Rodenkircher sminkas av Kim Ikonen Jennings och förbereder sig för inspelning

I oktober lanseras Betaniastiftelsens nya webbutbildning Samtal som räddar liv – meningsskapande möten som suicidprevention. En utbildning med fokus på livsfrågor, existentiellt stöd och samtalsmetodik för att förebygga självmord.

Med Samtal som räddar liv vill Betaniastiftelsen bidra till utbildning/kunskapsspridning om betydelsen av livsfrågor och existentiella kriser i relation till självmord.

Utbildningen byggs utifrån verkliga fall, med syfte att stärka den breda kunskapen kring självmord, och att möta människan i kris med en helhetssyn. Målet är förnyad och kontinuerlig kunskapsförsörjning inom människovårdande verksamheter, liksom bland volontärer och suicidpreventiva ombud på arbetsplatser, särskilt i skolor och i vården.

Samverkansformer över samhällssektorer är en utmaning, men tvärprofessionella rutiner är en förutsättning för att bättre möta människan i kris. Vi behöver överbygga de organisatoriska mellanrummen och skapa en säker och trygg vårdkedja, inkl. en ”existentiell vårdkedja”, där också civilsamhällets stödfunktioner liksom kyrka och välgörande aktiviteter inom folkhälsa såsom motion, körsång, sociala aktiviteter, bokläsning också får plats.

– Människor som tänker på självmord som utväg, behöver någon att prata med men möts ofta av tystnad eftersom många är rädda att en fråga om självmordstankar ska göra situationen värre. Med den här utbildningen vill vi underlätta för människor att mötas i samtal om liv och död, säger Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater och som medverkar som sakkunnig i projektet.

Fokus i webbutbildingen är att visa på:

  • att det i kontakten med personer som riskerar att ta sitt liv är ”två experter som möts”, inte en hjälpbehövande och en hjälpare, utan två medmänniskor som ser varandra
  • att självmord inte alltid är en följd av psykisk sjukdom utan kan ha andra orsaker, såsom existentiella frågor och tillfällig livssmärta
  • hur preventivt arbete, inkl. uppföljning med efterlevande (som också är en riskgrupp) behöver göras tvärsektoriellt – samverkan mellan vård och övriga samhället, samt samverkan inom vårdteam och angränsande stödfunktioner
  • att det är mer som förenar människor i livsavgörande tankar, än som skiljer oss åt, även att ett existentiellt stöd uppstår här vi får dela våra livsfrågor med någon, varför interaktivitet är en viktig del.

Morgan Segerberg som är skådespelare i Samtal som räddar liv tycker att det känns viktigt att påverka medvetenheten kring hur man kan samtala och bemöta människor med tankar om självmord.

– Jag är ju dubbelbottnad, dels är jag skådespelare, dels är jag också volontär på MINDs självmordslinjen vilket att gör att jag får nyttja mina erfarenheter åt båda hållen.  Att kunna koppla ihop kunskapen jag får här under inspelningen med dom tillfällen när jag i skarpa lägen möter människor med tankar kring sitt mående eller döden, är väldigt värdefullt, säger Morgan Segerberg.

Webbutbildningen Samtal som räddar liv lanseras i höst och kommer att ta ca 3 timmar att genomföra som helhet.

– Efter den här utbildningen ska man känna sig helt trygg i att gå in i samtal som kan vara svåra. Fokus är att möta människan i nuet, att lyssna och gemensamt hitta vägar till hopp, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Vill du ha information om när utbildningen Våga vara viktig finns tillgänglig? Prenumera på Betaniastiftelsens nyhetsbrev!