Samtal som räddar liv – Karlstad 10 maj

Samtal som räddar liv – Karlstad 10 maj

pin_dropKarlstad

event2023-05-10 13:00 - 2023-05-10 16:00

Utbildning

Anmäl dig här

Runt 20 personer i veckan tar sitt liv i Sverige. De flesta är äldre män, men många är också unga. Hur kan var och en av oss se och möta den som inte mår bra, och hur stöttar vi anhöriga i de fall självmordet blir ett faktum? I det här programmet får du konkreta redskap från Sveriges ledande suicidforskare Ullakarin Nyberg och skådespelaren Reuben Sallmander, med egen erfarenhet som anhörig. Allt gestaltat genom föreläsning, samtal, sång och musik.

Den här eftermiddagen riktar sig till alla som i sin yrkesroll eller som volontär möter människor med risk för suicid, till exempel genom skola, församling, föreningsliv med mera. Även personer som är intresserade och som vill lära sig mer om hur man kan möta och stötta någon i relation till självmord eller självmordstankar är varmt välkomna.

Alla deltagare får Sorgen efter den som inte orkade leva, ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Materialet ger kunskap och vägledning som ökar förståelsen för sorgens natur och underlättar sorgearbetet.

Tillfället är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 2 maj.

På plats serveras kaffe/te samt frallor med ost och grönsaker.

Har du frågor om tillfället? Vänligen kontakta:
Eva Persson, Karlstad stift
eva.l.persson@svenskakyrkan.se

Karen O´Quin, region Värmland
karen.oquin@regionvarmland.se

Betaniastiftelsen gör tillfället i samverkan med Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland och Karlstad stift. Både Ullakarin Nyberg och Reuben Sallmander har bidragit till Betaniastiftelsens utbildningar och stödmaterial kring självmord. Stöd har även utgått från Folkhälsomyndigheten.

Föreläsare

Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg

Suicidforskare och psykiater med lång erfarenhet av arbete kring självmord genom både suicidprevention och efterlevandestöd.

Reuben Sallmander

Skådespelare och regissör som har själv erfarenhet av anhöriga som tagit sitt liv samt har ett stort engagemang i frågor som rör självmord, bland annat vid självmordslinjen Mind.