Akuta tillstånd i palliativ vård

Akuta tillstånd i palliativ vård

pin_dropDigitalt

event2023-04-19 13:00 - 2023-04-19 16:00

Digital föreläsning

Anmäl dig här

Hur hanterar du akuta tillstånd i den palliativa vården? När det blir blödningar, kramper, akuta buksmärtor eller tecken till ryggmärgspåverkan? Lär dig mer symtomlindring och vilka orsaksinriktade åtgärder som kan göra stor skillnad!

Föreläsningen är för dig som på sjukhus eller inom kommunala vårdformer möter patienter med palliativa vårdbehov. Du kan exempelvis vara sjuksköterska, undersköterska, läkare eller ha en annan vårdprofession.

Under eftermiddagen kommer föreläsarnas presentationer varvas med falldiskussioner i grupp där du får möjlighet att samtala med kollegor från olika delar av landet.

Tillfället är en del av Lindring bortom boten, en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården.

Kostnad:  495 exkl. moms. Kursintyg utfärdas.

I samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV).

Föreläsare

Bertil Axelsson

Överläkare palliativa enheten, Östersunds sjukhus. Adjungerande professor i palliativ medicin, Umeå universitet.

Barbro Ingemarsdotter Fredriksson

Överläkare palliativa sektionen, Sahlgrenska sjukhuset.