Att möta obotlig sjukdom, kris och sorg i min vardag

Att möta obotlig sjukdom, kris och sorg i min vardag

pin_dropDigitalt

event2023-10-18 13:00 - 2023-10-18 16:00

Digital utbildning i samverkan med NRPV

Anmäl dig här

Inom den palliativa vården möter vi ofta människor i kris och sorg. Men vad gör det med oss som vårdpersonal? Hur kan vi bli bättre på att ta hand om oss själva i mötet med existentiella frågor och situationer?

Med hjälp av existentiella, sociala och medmänskliga perspektiv går det att få till en mer hållbar miljö på arbetsplatsen.

Den här kursen riktar sig till alla medarbetare och chefer som arbetar inom den palliativa vården. Som arbetsledare och chef får du dessutom viktiga kunskaper i hur du kan stödja medarbetarna när någon drabbas i arbetslaget.

Föreläsare

Camilla Vinberg Österberg
Som själavårdare och sjukhuspräst har Camilla Vinberg Österberg följt patienter, närstående och vårdpersonal under sjukdom och vid livets slut, i både vård- och hemmiljö. Utbildad handledare i psykosocialt arbetssätt och leder ofta vårdpersonal i reflekterande samtal kring arbetsmiljö och etiska processer, såväl som i olika metoder kring att hjälpa sig själv att hantera och separera sin arbetssituation från den privata.

Ann Vallestad
Ann Vallestad är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Sedan några år arbetar hon inom Företagshälsovården och möter yrkesaktiva i stödjande samtal med det existentiella perspektivet i fokus. Hon stödjer arbetsplatser eller individer i kris eller vid svår olycka direkt genom krishantering eller indirekt genom stöd och handledning till chef/ledare.

Kostnad: 495 kr exkl. moms. Kursintyg utfärdas.

Utbildningen sker i samverkan mellan Betaniastiftelsen och Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV).

Föreläsare

Camilla Vinberg Österberg

Camilla Vinberg Österberg

Sjukhuspräst på Karolinska universitetssjukhuset i Solna med mångårig erfarenhet av palliativ vård.

Ann Vallestad webb

Ann Vallestad

Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård med lång erfarenhet av att bemöta vårda människor i utsatta lägen, svår sjukdom och kris.