Etisk reflektion i vårdens vardag – hur gör vi?

Etisk reflektion i vårdens vardag – hur gör vi?

pin_dropDigitalt

event2022-10-19 13:00 - 2022-10-19 16:00

Digital föreläsning

Anmäl dig här

Föreläsningen är en del av utbildningsserien Lindring bortom boten

Etiska frågor och problem uppstår allt oftare i en trängd vardag i den palliativa vården och omsorgen. Vi kan dessutom ha olika syn på ex. vem som går före vid resursbrist, hur vi gör gott för patienten, och vem som bestämmer egentligen – är det läkaren, patienten eller närstående? Utbildningen fokuserar på hur vi blir bättre på att reflektera över etiska frågor tillsammans i teamen.

Föreläsningen kommer att varvas med egen aktivitet i form av diskussioner i både små och stora grupper. Ett digitalt etikcafé kommer också att genomföras (se till att ha eget fika i närheten!). Utbildningen riktar sig till hela teamets alla professioner inom såväl allmän som specialiserad palliativ vård.

Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården.

I samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Kostnad: 495 kr exkl. moms

Föreläsare

Marit Karlsson

Överläkare, med dr, adj. lektor, Närvårdskliniken Linköping och HMV, Linköpings universitet. Marit Karlsson är specialist i geriatrik och palliativ medicin, och har lång erfarenhet av etiskt arbete inom såväl klinisk vardag, undervisning för läkarstudenter och ST-läkare och policyarbete nationellt inom SLS delegation för medicinsk etik. Hon har sedan flera år utvecklat metoden etikcaféer.