Vad behövs för att kunna ge god palliativ vård på sjukhus?

Vad behövs för att kunna ge god palliativ vård på sjukhus?

pin_dropDigitalt

event2023-01-18 13:00 - 2023-01-18 16:00

Digital föreläsning

Anmäl dig här

Föreläsningen är en del av utbildningsserien Lindring bortom boten

Hur kan vi identifiera patienter med palliativa vårdbehov i tidigt och sent palliativt skede? Vilka möjligheter och hinder finns i arbetet med patienter med palliativa behov utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar; kommunikation/samverkan, teamarbete, närståendestöd och symtomlindring?

Med denna utbildning vill vi, tillsammans med deltagarna, reflektera kring hur vi skapar förutsättningar för god palliativ vård på sjukhus.

Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. 

Kostnad: 495 kr exkl. moms

I samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Föreläsare

Johan Johansson

Specialist palliativ medicin, överläkare/konsultläkare, palliativa enheten, Östersunds sjukhus.

Kristina Zarins

Specialistsjuksköterska palliativ vård, Konsultsjuksköterska, Danderyds sjukhus.

Jenny Söderström

Specialistsjuksköterska palliativ vård, vårdutvecklare Betaniastiftelsen.