LIVSMOD – Musikens betydelse för livsgnista och livsmod!

LIVSMOD – Musikens betydelse för livsgnista och livsmod!

pin_dropStockholm

event2022-11-10 13:00 - 2022-11-10 16:00

Föreläsning

Anmäl dig här

En eftermiddag i Andreaskyrkan med fokus på äldre personers hälsa och livsmod. Helle Wijk, professor/sjuksköterska vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, talar om musikens betydelse för livsgnista och livsmod. Lars-Gunnar Hjerne, läkare talar om att leva med det sjuka och vårda det friska.

Medverkar gör också representant från äldreenheten i Södermalms stadsdel. Moderator: Erika Ershammar, Sociala Missionen. I samarbete med Sociala Missionen, Hela Människan Stockholms län, Immanuelskyrkan, Andreaskyrkan samt projektet Att höra till med stöd från Stockholms stad.

Seminarierna är avgiftsfria.

Föreläsare

Helle Wijk

Professor/sjuksköterska vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, talar om musikens betydelse för livsgnista och livsmod.

Lars-Gunnar Hjerne

Läkare med 50 års erfarenhet av svensk sjukvård, talar om Att leva med det sjuka och vårda det friska.