Palliativ vård i äldreomsorgen

Palliativ vård i äldreomsorgen

pin_dropDigitalt

event2022-11-16 13:00 - 2022-11-16 16:00

Digital föreläsning

Anmäl dig här

Föreläsningen är en del av utbildningsserien Lindring bortom boten

En föreläsning i tre teman: 1. Planera i god tid för en optimal vård i livet slut på vård och omsorgsboenden – om teamarbete och framförhållning. 2. Trygg och värdig omvårdnad vid livet slut – om hur trygghet och värdighet kan se olika ut. 3. Vård i hemmet, ett nära samarbete – om vikten av nära samarbete mellan de som vårdar.

Upplägg för eftermiddagen:

Planera i god tid för en optimal vård i livet slut på vård och omsorgsboenden – med Carola Ludvigsson
Den palliativa vården på vård och omsorgsboenden är utmanande och det krävs ett gott teamarbete mellan alla professioner men även en framförhållning för att kunna ge en god vård till den döende patienten. Väl etablerade kontakter med både patient och anhöriga är även viktiga förutsättningar för att uppnå detta.

Trygg och värdig omvårdnad vid livet slut – med Ann Mattson
Hur skapar jag trygghet och värdighet för den döende. Trygghet och värdighet ser olika för var och en. Hur kan jag ta reda på vad som är trygghet och värdighet för dig?

Vård i hemmet, ett nära samarbete – med Karin Gärd
Vid behov av vård i hemmet vid svår sjukdom behövs ett nära samarbete mellan de som vårdar. I föreläsningen delar jag med mig av de erfarenheter jag har med mig. Både utmaningar och framgångar från SÄBO, kommunal hemsjukvård, och specialiserad hemsjukvård.

Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården.

I samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Kostnad: 495 kr exkl. moms

Föreläsare

Carola Ludvigsson

Distriktssköterska på vård och omsorgsboende och verksamhetsutvecklare i palliativ vård i Umeå kommun.

Ann Mattsson

Specialistundersköterska inom cancervård. Mångårig erfarenhet av arbete inom SÄBO.

Karin Gärd

Specialist i allmänmedicin, ST i geriatrik med intresse och erfarenhet från SÄBO och hemsjukvård.