Teamarbete – en förutsättning i den palliativa vården

Teamarbete – en förutsättning i den palliativa vården

pin_dropDigitalt

event2023-09-26 13:00 - 2023-09-26 15:30

Digital föreläsning

Anmäl dig här

En god palliativa vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Just samarbetet i teamet är något som dessvärre inte alltid fungerar optimalt i den allmänna palliativa vården.

Med den här utbildningen vill vi reda ut de olika professionernas roll och betydelse i den palliativa vården, för att sedan gemensamt förbättra arbetet i teamen. Genom gruppdiskussioner analyserar vi olika hinder och får tips på hur vi kan göra skillnad för vår egen, våra patienters och närståendes skull.

Kostnad: 495 kr exkl. moms. Kursintyg utfärdas.

Utbildningen sker i samverkan mellan Betaniastiftelsen och Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad (UFPO).

Föreläsare

Maria Daif

Specialistundersköterska i palliativ vård, Mellannorrlands Hospice.

Lars Persson

Leg sjuksköterska, Mellannorrlands Hospice.

Matthias Brian

Specialistläkare i palliativ medicin, Mellannorrlands Hospice.