INSTÄLLT: Vad är att må bra – temadag om existentiell folkhälsa på Sigtunastiftelsen

INSTÄLLT: Vad är att må bra – temadag om existentiell folkhälsa på Sigtunastiftelsen

pin_dropSigtuna

event2022-11-14 10:00 - 2022-11-14 16:00

Temadag

Anmäl dig här

Vårt land är ett av världens bästa länder att leva i. Ändå är psykisk ohälsa den orsak som anges för närmare hälften av våra sjukskrivningar. Vi vet också att många barn och unga har att kämpa med att de inte mår bra.

Hur blev det så här? Har vi en brist på livsmening och sammanhang mitt bland vår materiella välfärd? Är vi för stressade och snurrar allt för fort? Och vad skulle behövas för att vi skulle må bra?

Vi vill utforska hur ett fokus på existentiell hälsa skulle kunna ge fördjupning och utveckling – både för den enskilda individen och i gemenskap med andra. Den här dagen riktar sig till alla inom människovårdande verksamheter, skola, trossamfund, föreningsliv och andra intresserade som vill lära sig mer om psykisk hälsa och hur vi kan hjälpa varandra att må bra.

Medverkande:
Fredrik Modéus – Biskop i Växjö stift, författare till flera böcker. Lyfter särskilt temat existentiell folkhälsa och vad det kan vara: ”Allt fler ser att människor som fysiskt och psykiskt är friska ändå inte mår bra. Det är något som fattas dem. En existentiell tomhetskänsla kan infinna sig mitt i en annars välfungerande vardag.”

Martin Rödholm – Med Dr och specialistläkare i psykiatri. Martin Rödholm arbetar bland annat med delarenan Meningsskapande i vår tid inom Uppdrag psykisk hälsa hos Sveriges Kommuner och Regioner.

Anders Rosengren – Läkare och författare till ”Hela livet: en läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar”. Vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd? Anders talar om hälsoappar och existentiell hälsa.

Unga Tankar Om Musik – Kungl. Musikaliska Akademiens tankesmedja med unga ledamöter:

Emmy Algefors, Farshid Dahlir och Klas Jättner medverkar med musikinslag samt med tankar om musikens roll för existentiell folkhälsa och hur musik kan bidra till välmående, ur en ung musikers perspektiv.

I samverkan med Sigtunastiftelsen

Pris: 1395 kr (inkl. moms) inkl. lunch och fika samt Anders Rosengrens bok Hela livet: en läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar.

Registrering, kaffe och frukostmacka från kl 9.00.

Evenemanget är planerat till våren 2023. Du kan redan nu skicka en intresseanmälan.

Föreläsare

Anders Rosengren 

Läkare och författare till ”Hela livet: en läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar”. Vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd? Anders talar om hälsoappar och existentiell hälsa.

Fredrik Modéus 

Biskop Växjö stift, författare till flera böcker. Lyfter särskilt temat existentiell folkhälsa och vad det kan vara: ”Allt fler ser att människor som fysiskt och psykiskt är friska ändå inte mår bra. Det är något som fattas dem. En existentiell tomhetskänsla kan infinna sig mitt i en annars välfungerande vardag.”

Martin Rödholm

Med Dr och specialistläkare i psykiatri. Martin Rödholm arbetar bland annat med frågor om tvångsvård och självskadebeteenden för Uppdrag psykisk hälsa och Nära Vård inom Sveriges Kommuner och Regioner.

Unga Tankar Om Musik

Unga tankar om musik vid Kungl. Musikaliska Akademien är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. Tre musiker medverkar, se nedan.

Emmy Algefors

Kyrkomusiker med inriktning på barn och ungas musicerande.

Farshid Dahlir

Musiker och slagverkare med rötter i Iran.

Klas Jättner

Kulturskolechef och jazzmusiker med gitarr och kontrabas som huvudinstrument.

Moderator

Kerstin Dillmar, kaplan Sigtunastiftelsen.

Moderator

Kerstin Torkelsson Enlund, direktor Betaniastiftelsen.