Våga vara viktig – Temadag med Ullakarin Nyberg och Reuben Sallmander

Våga vara viktig – Temadag med Ullakarin Nyberg och Reuben Sallmander

pin_dropStockholm

event2022-11-07 13:00 - 2022-11-07 16:00

Temadag

Anmäl dig här

En temadag med frågor och svar kring självmord. Runt 20 personer i veckan tar sitt liv i Sverige. De flesta är äldre män, men många är också unga. Hur kan var och en av oss se och möta den som inte mår bra, och hur stöttar vi anhöriga i de fall självmordet blir ett faktum?

I det här programmet får du konkreta redskap från Sveriges ledande suicidforskare Ullakarin Nyberg och skådespelaren Reuben Sallmander, med egen erfarenhet som anhörig, allt gestaltat genom föreläsning, samtal, reflektion, sång och musik. Fika ingår. I samarbete med Bilda.  Utbildningen riktas till alla som i sin yrkesroll eller som volontär möter människor med risk för suicid t ex genom skola, församling, föreningsliv osv., men också andra intresserade som vill lära sig mer om hur man kan möta och stötta någon i relation till självmord eller självmordstankar.

Kostnad: 695 kr exkl. moms. Häftet “Sorgen efter den som inte orkade leva” ingår.

Både Ullakarin och Reuben har bidragit till Betaniastiftelsens utbildningar och stödmaterial kring självmord med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Föreläsare

Ullakarin Nyberg

Suicidforskare och psykiater, har lång erfarenhet av arbete kring självmord genom både suicidprevention och efterlevandestöd samt utredningar efter självmord. Leder även programmet ”Livet med Ullakarin Nyberg” i SR P1 (tidigare ”Radiopsykologen”).

Reuben Sallmander

Skådespelare och regissör, har själv erfarenhet av anhöriga som tagit sitt liv samt har ett stort engagemang i frågor som rör självmord, bl a vid självmordslinjen hos Mind.