Fokusområdet existentiellt stöd

FOTO: Daniel Gual

Existentiellt stöd handlar om att möta människors tankar, känslor och behov av samtal om livsfrågor. Existentiella frågor är en del av alla människors liv och kan handla om mening, hopp, tillit, ensamhet, orientering och vägval. Ofta bränner frågorna till när vi livet blir svårt och vår existens och våra liv hotas på olika sätt. 

 

Ordet existens betyder tillvaro och handlar om vad det innebär att finnas till och leva sitt liv. I tider av prövning, livskriser och sjukdom behöver vi på ett särskilt sätt lyssna till de existentiella frågorna hos oss själva och få stöd så väl i mellanmänskliga som professionella relationer.

Betaniastiftelsen värnar de existentiella frågorna och vill bereda rum för livsfrågor genom utbildning och fortbildning. Det gäller vård och omsorg men också andra delar av samhället där frågor om existentiell- och psykisk hälsa blir väsentliga.

Livsakademin är Betaniastiftelsens plattform för utbildning och fortbildning inom existentiellt stöd och erbjuder möjlighet till fördjupning bland annat kring suicidprevention, närståendestöd inom palliativ vård, psykisk hälsa, själavård och kultur som kraftkälla och resurs.

Vikten av att ha tillgång till kultur lever nära de existentiella frågorna. Genom Kulturarenan, en samlingsplats för kultur online, erbjuds en mängd olika upplevelser för de som har svårt att ta sig till scenerna. Tjänsten är ett verktyg i det dagliga omsorgsarbetet och en tillgång också för närstående.