Kontakt

Välkommen att kontakta oss via mail: info@betaniastiftelsen.nu, eller direkt till våra anställda enligt nedan kontaktuppgifter. Besöks- och postadress: Högbergsgatan 13, 116 20 Stockholm

Anställda

Kerstin Torkelsson Enlund

Direktor

Telefon: 0708 17 54 87

E-post: kerstin.enlund@betaniastiftelsen.nu

Ulrika Lind

Utvecklingschef

Kontakta för frågor om utveckling, samverkan, projekt, kultur och hälsa samt utbildning inom existentiellt stöd.

Telefon: 076 788 28 53

E-post: ulrika.lind@betaniastiftelsen.nu

Petra Tegman

Programchef – Palliativ vård

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

Telefon: 073 511 01 10

E-post: petra.tegman@betaniastiftelsen.nu

Jenny Söderström

Vårdutvecklare

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

E-post: jenny.soderstrom@betaniastiftelsen.nu

Jill Liniger

Utbildningskoordinator & administratör

Kontakta för frågor om utbildningar, intyg, support och fakturahantering.

Telefon: 076 007 27 99

E-post: adm@betaniastiftelsen.nu

Karolin Eklund

Specialist digitalt lärande

Kontakta för frågor rörande digital utbildning, support kring genomförande av digitala utbildningar och utbildningsproduktion.

E-post: karolin.eklund@betaniastiftelsen.nu

Malin Ahlenius Bjurling

Specialist digitalt lärande

Kontakta för frågor rörande digital utbildning, support kring genomförande av digitala utbildningar och utbildningsproduktion.

E-post: malin.ahlenius.bjurling@betaniastiftelsen.nu

Kerstin Janemar

Kommunikatör

Kontakta för frågor om information om stiftelsen, press, beställning av trycksaker, våra hemsidor, sociala medier och annonsering.

Telefon: 073 02 85 801

E-post: kerstin.janemar@betaniastiftelsen.nu