Kontakt

Välkommen att kontakta oss via mail: info@betaniastiftelsen.nu, eller direkt till våra anställda enligt nedan kontaktuppgifter. Besöks- och postadress: Högbergsgatan 13, 116 20 Stockholm

Anställda

Kerstin Torkelsson Enlund

Direktor

Telefon: 070 817 54 87

E-post: kerstin.enlund@betaniastiftelsen.nu

Petra Tegman

Programchef Palliativ vård

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

Telefon: 073 511 01 10

E-post: petra.tegman@betaniastiftelsen.nu

Katarina Lindblad

Programchef Kultur och hälsa

Kontakta för frågor om Kulturarenan samt utbildning, projekt & samverkan inom kultur och hälsa.

Telefon: 073 926 58 42

E-post: katarina.lindblad@betaniastiftelsen.nu

Ulla Marie Gunner webb

Ulla Marie Gunner

Programchef Existentiellt stöd

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom existentiellt stöd.

Telefon: 076 148 23 54

E-post: ullamarie.gunner@betaniastiftelsen.nu

Ulrica Heidenberg

Administratör & utbildningskoordinator

Kontakta för frågor om administration, utbildningar, mässor/konferenser och intyg.

Telefon: 076 136 23 99

E-post: ulrica.heidenberg@betaniastiftelsen.nu

Joel Levonen

Kommunikatör

Kontakta för frågor kring marknadsföring.

Telefon: 073 028 58 01

E-post: joel.levonen@betaniastiftelsen.nu

Jill Liniger

Ekonomi

Kontakta för frågor om ekonomi och fakturahantering.

Telefon: 072 888 29 45

E-post: adm@betaniastiftelsen.nu

Karolin Eklund

Specialist digitalt lärande

Specialist digital utbildning, support kring genomförande av digitala utbildningar och utbildningsproduktion.

E-post: karolin.eklund@betaniastiftelsen.nu

Malin Ahlenius Bjurling

Specialist digitalt lärande

Specialist digital utbildning, support kring genomförande av digitala utbildningar och utbildningsproduktion.

E-post: malin.ahlenius.bjurling@betaniastiftelsen.nu