Framsida Livets frågor 800x1440 px

Livets frågor – minikurser i existentiell hälsa

Fem minikurser i existentiell hälsa
med olika existentiella teman
Läs mer här
När livet lämnar hemsida 800x1440 px

När livet lämnar

– en utbildning om döendet, döden och
omhändertagandet av den döda kroppen
Läs mer här
läkarmodul mobil

Läkarmodulen

Webbutbildning i palliativ vård
för läkare och läkarstuderande
Läs mer här

Samtal som räddar liv

Samtalsmetod och fakta om suicid –
Webbutbildning i existentiell hälsa
Läs mer här
När orden inte räcker till mobil

När orden inte räcker till

Musik som kommunikationsverktyg
i palliativ vård (folder PDF)
Läs mer här

Fokusområden

Palliativ vård

Alla människor som lever med livshotande sjukdom eller närmar sig livets slut av ålderdom har rätt till god palliativ vård under sjukdomstiden och vid livets slut.

Existentiellt stöd

Vi värnar de existentiella frågorna och vill bereda rum för livsfrågor genom utbildning och fortbildning. Det gäller vård och omsorg och i andra delar av samhället där frågor om existentiell och psykisk hälsa är väsentliga.

Kultur och Hälsa

Kulturupplevelser kan stärka välbefinnande och erbjuda ett existentiellt stöd i alla livets skeden. Inom vård och omsorg är kulturen en viktig nyckel till glädje, mening och människors livsberättelse.

Utbildningar & material

Ta del av våra utbildningar, publikationer och inspelningar inom fokusområdena palliativ vård, existentiellt stöd samt kultur och hälsa.

Utbildningar

Utbildningar

Webbutbildningar, digitala föreläsningar och fysiska tillfällen.

Play-kanal

Play-kanal

Digitalt kunskapsmaterial i form av videos och ljudinspelningar.

Publikationer

Publikationer

Tryckt och digitalt utbildningsmaterial.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom våra tre nyhetsbrev!
Prenumerera via knapparna nedanför:

Prenumerera