Ge en gåva

Här har du möjlighet att ge en gåva eller testamentera till Betaniastiftelsens arbete.

Som idéburen och icke-vinstdrivande stiftelse är vi måna om att använda våra resurser väl. Med en helhetssyn på människan hoppas vi att vår verksamhet leder till ökad livskvalitet för personer i utsatta livssituationer, och med extra stöd kan vi nå ännu fler.

Vill du ge en gåva eller testamentera till Betaniastiftelsen?
Det du väljer att testamentera, donera eller skänka till Betaniastiftelsen är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster.

Dina pengar går oavkortat till sitt ändamål, antingen du väljer ett specifikt område eller där de bäst behövs
Du som väljer att inkludera Betaniastiftelsen i Ditt testamente bidrar till förbättrad livskvalitet för personer som befinner sig i livets slutskede, samt för andra personer som behöver vård eller stöd. Du bidrar även till fortbildning av vårdpersonal, så att god vård i livets slutskede samt andligt och existentiellt stöd ska kunna vara till för alla, oavsett bakgrund och livssituation. Kort sagt bidrar Du till meningsfulla och goda dagar för många människor.

 


Vänligen märk din inbetalning “Gåva” samt – om du vill – inkludera ditt namn och din adress så vi kan tacka dig.
Varmt tack för ditt stöd!

 

Har du frågor gällande gåvor eller testamenten?

Vänligen kontakta direktor för Betaniastiftelsen:
Kerstin Enlund, direktor, kerstin.enlund@betaniastiftelsen.nu , tel. 070 817 54 87