Palliativ vård

Alla människors som lever med livshotande sjukdom eller närmar sig livets slut av ålderdom har rätt till god palliativ vård under sjukdomstiden och vid livets slut. Palliativ vård är en aktiv vårdform som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, där många och viktiga insatser görs för att patienten och dennes närstående ska få en så bra sjukdomstid som möjligt. Här hittar du alla våra utbildningar och publikationer inom Palliativ vård.

Publikationer