Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård

Lindring bortom boten

En grundutbilding i palliativ vård
Lindring bortom boten – grundutbildning i palliativ vård

Palliativ vård

Alla människors som lever med obotlig sjukdom eller närmar sig livets slut av ålderdom har rätt till god palliativ vård under sjukdomstiden och vid livets slut. Palliativ vård är en aktiv vårdform som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, där många och viktiga insatser görs för att patienten och dennes närstående ska få en så bra sjukdomstid som möjligt.

Mer om palliativ vård

UTBILDNINGSMATERIAL

Betaniastiftelsen har ett rikt utbud av utbildningsmaterial inom fokusområdena palliativ vård, existentiellt stöd och kultur och hälsa.

Utbildningar

Utbildningar

E-utbildningar, utbildningsdagar och föreläsningar.

Play

Play

Digitalt kunskapsmaterial i form av videos och ljudinspelningar.

Publikationer

Publikationer

Tryckt och digitalt utbildningsmaterial.

Certifieringsprogram inom palliativ vård

En ny certifiering för god palliativ vård är under utveckling och lanseras under 2023.

Läs mer här!

Aktuellt inom palliativ vård

Att lindra symtom är att skapa gläntor i vilka den som är sjuk kan leva.

Palliationspraktikan

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad genom våra tre nyhetsbrev. Välj vilka områden du är intresserad av.

Välkommen att ta del av våra senaste nyhetsbrev här och prenumerera via knapparna nedanför:

 

Prenumerera