Om oss

Läs mer om Betaniastiftelsens inrikting och verksamhet

Betaniastiftelsen - där livsfrågor får ta plats

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte som med en helhetssyn på människan erbjuder utbildning och fortbildning för dig som möter människor i utsatta livssituationer. Med kompetensutveckling inom stiftelsens tre fokusområden existentiellt stöd, palliativ vård och kultur & hälsa vill vi hjälpa dig att växa och utvecklas.

Vi har lång erfarenhet av kompetensförsörjning, och ska ligga i framkant dels när det gäller att nå ut med relevant kunskap för våra målgrupper, dels gällande erfarenhetsutbyte och samverkan mellan samhällssektorer. Betaniastiftelsen vänder sig till personer aktiva inom människovårdande verksamheter, professionellt verksamma såväl som närstående och andra medmänniskor.

Betaniastiftelsen står också bakom Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online.

Välkommen att ta del av vårt utbud av föreläsningar, utbildningsdagar, webbutbildningar, tryckt kunskapsmaterial och vår öppna playkanal med både videoföreläsningar och podcastsamtal.

Läs mer om våra profilområden och vår historia. Läs även mer om verksamheten i Betaniastiftelsens verksamhetsberättelse. Eller i Betaniastiftelsen stadgar.

Värdegrund
Betaniastiftelsen vilar på en kristen värdegrund och ser därmed alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning.

Behandling av personuppgifter
Ta del av Betaniastiftelsens Personuppgiftspolicy.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Ta del av 2023 års verksamhetsberättelse och årsredovisning sammanställt här.

Årsredovisning 2023 (PDF)