Våra fokusområden

Betaniastiftelsen fokuserar på områdena existentiellt stöd, palliativ vård samt kultur och hälsa. Vi utbildar genom föreläsningar, webbutbildningar, videoföreläsningar och utbildningsdagar, och tar även initiativ till forskning och utvecklingsprojekt. Betaniastiftelsen driver även Kulturarenan, en samlingsplats för kultur online.

Existentiellt stöd

Betaniastiftelsen värnar de existentiella frågorna och vill bereda rum för livsfrågor genom utbildning och fortbildning. Det gäller vård och omsorg men också andra delar av samhället där frågor om existentiell- och psykisk hälsa blir väsentliga.

Om Existentiellt stöd

Palliativ vård

Alla som lever med obotlig sjukdom eller närmar sig livets slut har rätt till god palliativ vård. Palliativ vård är en aktiv vårdform där många och viktiga insatser görs för att patienten och den närstående ska få en så bra sjukdomstid som möjligt.

Om Palliativ vård

Kultur och hälsa

Kultur har stor betydelse för en meningsfull tillvaro. Forskningen stöder kulturens positiva effekter för välbefinnandet, och kultur kan för många vara ett andligt och existentiellt stöd. Betaniastiftelsen driver Kulturarenan, en samlingsplats för kultur online.

Om Kultur och hälsa