Utbildningar

Här hittar du våra e-utbildningar, utbildningsdagar och föreläsningar inom existentiellt stöd, palliativ vård och kultur och hälsa . Utbildningarna finns i både längre och kortare varianter, digitala och på plats. Flera av våra utbildningar är webbutbildningar som du kan gå när du vill.