Existentiellt stöd

Betaniastiftelsen värnar de existentiella frågorna och vill bereda rum för livsfrågor genom utbildning och fortbildning. Det gäller vård och omsorg och i andra delar av samhället där frågor om existentiell och psykisk hälsa är väsentliga. Här hittar du alla våra utbildningar och publikationer inom Existentiellt stöd.

Publikationer