Livets frågor – minikurser i existentiell hälsa

”Livets frågor” är en serie minikurser i existentiell hälsa med olika existentiella teman, för dig som möter människor i vård och omsorg och andra människovårdande sammanhang. Alla som är intresserade av livsfrågor är också välkomna att ta del. Du får bakgrund till varför de existentiella frågorna behövs för välmående och livsmening. Betydelsen av samtal, också i grupp, lyfts fram, liksom lyssnandets betydelse, vid svår sjukdom, sorg, eller andra livshändelser. Minikurserna bygger på intervjuer och texter, samt inte minst på dina egna reflektioner. Du kan välja en eller flera av minikurserna och du kan med fördel välja att göra dem tillsammans med andra. Väljer du att göra samtliga minikurser kan du med fördel göra det i den ordning de presenteras här.
Läs mer och anmäl dig nedanför!

Existentiellt stöd

Betaniastiftelsen värnar de existentiella frågorna och vill bereda rum för livsfrågor genom utbildning och fortbildning. Det gäller vård och omsorg och i andra delar av samhället där frågor om existentiell och psykisk hälsa är väsentliga. Här hittar du alla våra utbildningar och publikationer inom Existentiellt stöd.

Publikationer