Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom existentiellt stöd

Närståendestöd efter självmord

Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Därför har Betaniastiftelsen tagit fram ett närståendestöd riktat till den som sörjer en person som tagit sitt liv.
Läs mer och beställ

Existentiellt stöd

Betaniastiftelsen värnar de existentiella frågorna och vill bereda rum för livsfrågor genom utbildning och fortbildning. Det gäller vård och omsorg och i andra delar av samhället där frågor om existentiell och psykisk hälsa är väsentliga.

Mer om existentiellt stöd

UTBILDNINGSMATERIAL

Betaniastiftelsen har ett rikt utbud av utbildningsmaterial inom fokusområdena palliativ vård, existentiellt stöd och kultur och hälsa.

Utbildningar

Utbildningar

E-utbildningar, utbildningsdagar och föreläsningar.

Play

Play

Digitalt kunskapsmaterial i form av videos och ljudinspelningar.

Publikationer

Publikationer

Tryckt och digitalt utbildningsmaterial.

Kulturarenan

Betaniastiftelsen driver Kulturarenan, en samlingsplats för kultur online riktat till dig som har svårt att ta dig till scenerna.

Till kulturarenan

Inne i dig öppnar sig valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

Tomas Tranströmer