Kultur och hälsa

Kulturupplevelser kan stärka välbefinnande och erbjuda ett existentiellt stöd i alla livets skeden. Inom vård och omsorg är kulturen en viktig nyckel till glädje, mening och människors livsberättelse. Här hittar du alla våra utbildningar och publikationer inom Kultur och hälsa.

Publikationer