Att möta sorg

Att möta sorg

pin_dropDigitalt

Webbutbildning - gå när du vill

Anmäl dig här

Minikursen ”Att möta sorg” tar fasta på den smärta som ofta följer på en förlust, inte minst vid förlusten av närstående.

Ulla Marie Gunner är programchef i existentiellt stöd på Betaniastiftelsen och har under många år som pastor mött människor vid sorg. Ofta har det skett vid dödsfall och i samband med samtal inför begravning. Hon lyfter fram hur blandade känslorna kan vara och betonar betydelsen av enkla handlingar då livet förändras. Olika livsåskådningar har olika riter för avsked som kan bidra till att finna nya vägar framåt. Du får också råd kring mötet med närstående i sorg och information om hur sjukhuskyrkan bidra med kontakt till olika religiösa företrädare. Kerstin Enlund är diakon, terapeut och direktor för Betaniastiftelsen.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom vård och omsorg och andra människovårdande sammanhang men alla som är intresserade av livsfrågor är välkomna att ta del. Kursen kan också användas för samtal och reflektion i grupp.

Kursen görs direkt på webben och tar ca 45 minuter att genomföra, beroende på hur mycket tid du själv väljer att lägga på reflektion. När du är klar fyller du i en kort utvärdering och får ett kursintyg att spara ned eller skriva ut. Du har tillgång till kursen i 60 dagar från anmälningstillfället.

Minikursen är kostnadsfri och framtagen med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Föreläsare

Ulla Marier gunner 2

Ulla Marie Gunner

Programchef och pastor.

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund

Direktor och folkbildare.