Etik – vad är det?

Etik – vad är det?

pin_dropDigitalt

Webbutbildning - gå när du vill

Anmäl dig här

Föreläsningar och reflektionsfrågor om etikens grunder och redskap.

Etik handlar enkelt uttryckt om frågan om vad som är rätt och fel, gott och ont. Meningen med ”Etik – vad är det?” är inte att ge svar på dessa frågor. Här får du istället redskap för hur du själv kan arbeta dig fram till svaren på frågorna om vad som är rätt och fel, gott och ont.

Utbildningen består av filmade föreläsningar med Daniel Brattgård, kombinerat med reflektionsfrågor som du tar del av på egen hand eller diskuterar i grupp.

Utbildningen som helhet tar cirka två timmar att genomföra inklusive reflektion. Den riktar sig främst till dig som verkar inom det människovårdande, men också till dig som av andra skäl är intresserad av etiska frågor. Du eller din grupp kan med fördel dela upp utbildningen på fler tillfällen.

Utbildningen är avgiftsfri. Kursintyg utfärdas.

 

Föreläsare

Daniel Brattgård

Senior sjukhuspräst, har verkat som sjukhuspräst under 40 år och som sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd åren 1994-2012. Idag är han föreläsare och konsult i etik.