Hela livets frågor – om hälsa och mening

Hela livets frågor – om hälsa och mening

pin_dropDigitalt

Webbutbildning - gå när du vill

Anmäl dig här

Minikursen ”Hela livets frågor – om hälsa och mening” vill ge dig en inblick i hur en läkare och forskare reflekterar över hälsa, vetenskaplighet och existentiella frågor.

I kursen möter du Anders Rosengren och Kerstin Enlund. Anders Rosengren är läkare och professor i molekylärmedicin. Ur sin egen läkarerfarenhet kring hälsa, mening och hur existentiella frågeställningar bidrar till ett bättre mående, bidrar Anders till en helhetssyn på människan och till att hitta motivation till livsförändring. Livets frågor måste få ta plats annars tappar vi en kärnkomponent. Du får också reflektera kring hälsobegreppet och KASAM, dvs känsla av sammanhang. Kerstin Enlund är diakon, terapeut och direktor för Betaniastiftelsen.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom vård och omsorg och andra människovårdande sammanhang men alla som är intresserade av livsfrågor är välkomna att ta del. Kursen kan också användas för samtal och reflektion i grupp.

Kursen görs direkt på webben och tar ca 45 minuter att genomföra, beroende på hur mycket tid du själv väljer att lägga på reflektion. När du är klar fyller du i en kort utvärdering och får ett kursintyg att spara ned eller skriva ut. Du har tillgång till kursen i 60 dagar från anmälningstillfället.

Minikursen är kostnadsfri och framtagen med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Föreläsare

Anders Rosengren

Anders Rosengren

Läkare och professor i molekylärmedicin.

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund

Direktor, folkbildare.