Läkarmodul – Lindring bortom boten

Läkarmodul – Lindring bortom boten

pin_dropDigitalt

Webbutbildning - gå när du vill

Lindring bortom boten består av två delar: en grundutbildning som är yrkesgemensam och en fördjupande modul anpassad för dig som arbetar som läkare. Grundutbildningen ger just grundkunskaper i palliativ vård och är baserad på vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Den består av tre moduler: Introduktion, Den palliativa vårdens fyra hörnstenar och Sista tiden i livet och döden.

Varje modul avslutas med ett kunskapstest. När du blivit godkänd på alla tester får du tillgång till fördjupningen för läkare. Den är anpassad för att ge dig som läkare fördjupade kunskaper i identifiering, prognosticering, samtal och läkemedelsbehandling.

Du behöver inte göra utbildningen vid ett och samma tillfälle utan kan dela upp din utbildningstid som det passar dig bäst. Utbildningen som helhet tar cirka sex timmar att genomföra.

Lanseras 1 december 2023.

Läkarmodulen är framtagen med stöd från Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

Anmälan

Mejla till lakare@betaniastiftelsen.nu
Utbildningen är exklusiv för läkare och läkarstuderande. Den erbjuds därmed enbart till dig som idag arbetar som läkare eller studerar till läkare.

Är du läkarstuderande anger du vid vilket lärosäte i mejlet.
Är du idag anställd som läkare anger du din arbetsplats, genom att t.ex. bifoga befintlig mejlsignatur.