När livet lämnar – en utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen

När livet lämnar – en utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen

pin_dropDigitalt

Webbutbildning - gå när du vill

Anmäl dig här

Att för första gången vara nära en person som närmar sig livets slut kan vara både svårt och sorgligt, samt väcka oro och funderingar. För att kunna göra det krävs kunskap och trygghet. 

Som vårdpersonal är det en vanligt förekommande arbetsuppgift att vara närvarande när en patient dör och därmed skapa förutsättningar för att personen kan komma till ro genom närvaro och symtomlindring.

Med den här kostnadsfria webbutbildningen hoppas vi att du ska få mer kunskap och förståelse inför den sista tiden i personens liv och därmed öka din trygghet i din yrkesroll. Under utbildningens gång får du lära dig om vad som händer när någon dör, vad som förväntas av dig och vad som händer med kroppen när den tas från dödsplatsen.

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar inom vård och omsorg och i ditt arbete möter patienter som närmar sig livet slut. Fokus ligger på det förväntade döendet, det vill säga en patient som har en obotlig sjukdom eller närmar sig döden på grund av hög ålder dör. Du som är närstående eller har funderingar om döden är självklart välkommen att gå den också.

Det tar ca en timme att gå klart utbildningen. Anmälan via länkknapp ovan.

Utbildningen har tagits fram med stöd från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, och är en samproduktion mellan Betaniastiftelsen, Capio och Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. Utbildningen ges av Betaniastiftelsen.