Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten

Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten

pin_dropDigitalt

Webbutbildning - gå när du vill

Anmäl dig här

Det här är webbutbildning för dig som möter personer som inte mår bra och kan vara i risk för att ta sitt liv.  Den ger kunskap om hur du kan leda samtal med speciellt fokus på hur livsfrågor och existentiell hälsa kan vara en viktig del i mötet.

Utbildningen hjälper dig att bli trygg i mötet med personer som inte mår bra och kan vara i risk för att ta sitt liv. Det kan vara personer du möter i din människovårdande profession, som volontär, som kollega, närstående eller helt enkelt som medmänniska.

Genom filmatiserade samtal och egen reflektion får du öva dig på att våga vara viktig i möten och samtal som kan rädda liv. Materialet ger dig kunskap om hur livsfrågor och existentiell hälsa är en viktig del i att möta människor med en helhetssyn.

Utbildningen har fem teman:

  • Fakta om självmord
  • Samtalsmetod
  • Närståendeperspektiv
  • Konst och kultur som språk
  • Existentiella frågor

Du behöver inte göra utbildningen vid ett och samma tillfälle, utan du kan dela upp din utbildningstid som det passar dig bäst. Utbildningen tar cirka 2,5 timmar att genomföra och du har tillgång till den i 60 dagar från anmälningstillfället.

När du är klar kan du skriva ut ett kursintyg.

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen har tagits fram med stöd från Folkhälsomyndigheten i ett samarbete mellan Betaniastiftelsen och Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare och författare, med utgångspunkt i böckerna ”Konsten att rädda liv” samt ”Suicidprevention i praktiken” (förlag Natur & Kultur).