När livet lämnar

En utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen. Framtagen i samarbete mellan Capio Sverige, Sveriges Begravningsbyråers Förbund och Betaniastiftelsen.

När livet lämnar webb foto Yanan Li

Snart släpper vi en helt ny kostnadsfri webbutbildning för vårdpersonal om döden!

Att för första gången vara nära en person som närmar sig livets slut kan vara både svårt och sorgligt, samt väcka oro och funderingar. Som vårdpersonal är det en vanligt förekommande arbetsuppgift att vara närvarande när en patient dör och därmed skapa förutsättningar för att personen kan komma till ro genom närvaro och symtomlindring.

För att kunna göra det krävs kunskap och trygghet. I den här webbutbildningen får du rikligt med kunskap om vad som händer när någon dör, vad som förväntas av dig och vad som händer med kroppen när den tas från dödsplatsen.

Lanseras 15 februari 2024.