Omsorg och livsmening 5 hp

Omsorg och livsmening 5 hp

pin_dropDigitalt

Webbutbildning - gå när du vill

Anmäl dig här

Vad bidrar till att skapa ett värdigt liv i livets slut? Hur kan fördjupad kunskap om döden bidra till en bättre omsorg? Hur kan vi skapa en vårdmiljö som ökar välbefinnandet med hjälp av enkla estetiska sinnesintryck? Det är några av de ämnen som belyses i uppdragsutbildningen Omsorg och livsmening, 5 hp.

I samarbete med Betaniastiftelsen erbjuder Marie Cederschiöld högskola en utbildning på distans med flexibel kursstart och studietakt. Utbildningen ger dig som jobbar inom äldreomsorgen och LSS-verksamhet verktyg till att möta människor under den sista tiden i livet. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att skapa omsorgsåtgärder som ökar känslan av mening hos äldre personer.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursen erbjuds från valfri tidpunkt, med start 1 februari 2023. Du kommer att ha upp till sex månader på dig att genomföra och avluta kursen. Anmälan sker via Marie Cederschiöld Högskola, klicka på “Anmäl dig här” -knappen ovan.

Läs mer om utbildningen: www.mchs.se/livsmening

Kostnad: 5400 kr exkl. moms. Litteraturkostnader tillkommer.