Kultur i Nära vård

Kultur i Nära vård

I ett samarbete mellan vård, akademi och kultur ska digitala kulturupplevelser som bland annat operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) och Betaniastiftelsens digitala kulturtjänst Kulturarenan göras tillgängliga för patienter i hemsjukvård och särskilda boenden. Samtidigt undersöks betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande och existentiell hälsa hos patienter inom hemsjukvården. Bakom projektet ”Kultur i Nära vård” står Göteborgs universitet, Studio Acusticum och Betaniastiftelsen. Projektet stöds av Kempestiftelserna.

För att delta i projektet, hör av dig till info@betaniastiftelsen.nu

I ett unikt forskningsprojekt kommer verksamheter i hela Sverige kunna erbjuda opera i världsklass till de vårdtagare som är intresserade. Samtidigt undersöks betydelsen av digital kulturtillgång i hemmet för välbefinnande och existentiell hälsa.

– Vi vet att det finns en koppling mellan kulturupplevelser, hälsa och välbefinnande, därför är det angeläget att studera kulturens möjligheter som värdeskapare inom vård och omsorg, säger Helle Wijk, professor på Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

Deltagarna i projektet får fri tillgång till The Metropolitan Operas föreställningar samt Betaniastiftelsens digitala kulturtjänst Kulturarenan via dator, surfplatta eller mobil under en period och kommer därefter att intervjuas om sina erfarenheter.

– Den digitala tekniken ger oss inte bara möjligheter att nå ut vitt och brett, den ger oss framför allt möjlighet att nå ut specifikt och träffsäkert. Det känns viktigt att vara med i detta projekt. The Metropolitan Opera är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst, vilket känns extra kul. Nu behöver vi deltagande från fler enheter som erbjuder vård i hemmet, säger Roger Norén, konserthuschef på Studio Acusticum i Piteå.

Syftet med projektet
Syftet med projektet ”Kultur i Nära vård” är att undersöka om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa för människor som får hemsjukvård eller bor på särskilt boende.

Projektet undersöker också hur nya modeller för play-tjänster som the Met Opera on Demand kan göras tillgängliga för människor inom vård och omsorg; att inspirera innehållsproducenter till att inkludera målgruppen sjuka, äldre, personer med funktionsvariation och närstående i sina produktioner för skärm och VR; samt till att kunna möta en mångfald av personliga intressen i vård och omsorg.

Bakgrund till projektet
The Metropolitan Opera är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst, och är den kulturaktör i världen som har kommit allra längst med den här typen av anpassad innehållsproduktion med funktioner som är målgruppsanpassade för högsta möjliga tillgänglighet. Deras livesändningar på bio har över 24 miljoner besökare sedan starten 2006. De visar opera på fler än 2 200 biografer i 70 länder, på sex kontinenter.

Men det finns fortfarande en målgrupp som de inte når: De människor som inte kan ta sig till varken operascen eller biograf, och som inte själva kan söka sina kulturupplevelser på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsvariation.

På initiativ av Betaniastiftelsen upplåter nu Met genom en unik licens sina föreställningar utan avgift för personer inom hemsjukvården i hela Sverige i syfte att i samarbete med Göteborgs universitet studera effekterna av digital kulturtillgång.

Medverkande i projektet är även Piteå Science Park/Studio Acusticum som var bland de första i Sverige med kulturdistribution online samt som i egenskap av Met-bio bjuder in publik för live-visningar av opera i konserthuset.

Studien
Studien syftar till att undersöka om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa för personer inom hemsjukvården.

Forskningsfråga: Vilka konsekvenser har digital kulturtillgång för existentiella frågor som rör livets mening, ensamhet, funderingar runt död och döende och vilken betydelse har digital kulturtillgång för hälsa och välbefinnande?

Forskargruppen består av: professor Eva Jakobsson Ung, professor Helle Wijk och forskare Zahra Ebrahimi, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Genomförande av studien
Intresseförfrågan att delta riktas till hemsjukvården i hela Sverige. Ett urval av ca tio enheter, inklusive patienter, inbjuds sedan att delta i studien. Urvalet baseras på variation av ålder, kön, stad och landsbygd. En forskare samtalar med deltagarna om deras upplevelser av digital kulturtillgång. Samtalen genomförs över video/telefon. Därefter följer en tematisk dataanalys, och mönster som representerar den delade förståelsen mellan forskare och deltagare identifieras.

Tidsplan
Projektet pågår under våren 2023 och anmälan görs löpande.

Så här går projektet till för deltagaren

  1. Deltagarna i projektet får under en period fri tillgång till The Metropolitan Operas föreställningarna samt digital kultur från Kulturarenan via dator, surfplatta eller mobil, närsomhelst på dygnet. Föreställningarna förmedlas via Kulturarenan (som drivs av Betaniastiftelsen).
  2. Därefter kommer deltagarna att intervjuas via video/telefon om individens erfarenheter av att ha tillgång till kulturutbudet i den egna bostaden.

Röster om projektet
”Den digitala tekniken ger oss inte bara möjligheter att nå ut vitt och brett, den ger oss framförallt möjlighet att nå ut specifikt och träffsäkert. För den musikintresserade kan detta innebära att man fortsatt kan ta del av sin favoritmusik även om man är förhindrad att ta sig till scenerna. Musiken blir ens följeslagare i livets alla skeden.”

Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum

Jag tycker det är en fantastisk teknik. Det vore inte så konstigt om det vore en fotbollsmatch, men nu har ju möjligheten kommit också med opera, och det är ju bara och bejaka.”

Peter Mattei, operasångare från Piteå, framträder på the Met, Kulturarenan-ambassadör

”Jag tänker direkt på en patient som vårdas i hemmet. Hon är inte så gammal men har en oerhört svår situation, mycket smärtor och mycket isolering. Hon sa spontant att ’om jag inte hade haft musiken så vet jag inte om jag hade stått ut. Den betyder så mycket för mig’. Och då är hon en av dem som naturligtvis aldrig kan ta sig till en konsertlokal.

 Digitala kulturupplevelser skulle kunna användas mycket mer i hemsjukvården. På sjukhus är dagen uppdelad för att man ska hinna med sitt arbete. Hemma bestämmer man själv när det här passar att göra, ensam eller tillsammans. Hemsjukvården borde egentligen kopplas till Kulturarenan.”

Kerstin Hulter Åsberg, överläkare, palliativ avdelning med hemsjukvård, Lasarettet i Enköping

Mer om parterna

Betaniastiftelsen, med tjänsterna Kulturarenan, Palliationsakademin och Livsakademin

http://www.betaniastiftelsen.nu/

http://kulturarenan.se/

Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, med forskarna

Helle Wijk https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/hellewijk

Zahra Ebrahimi https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/zahraebrahimi

https://sahlgrenska.gu.se/