Närståendehäfte översatt till ett 20-tal språk

Närståendehäfte översatt till ett 20-tal språk

Ett fullgott stöd till närstående är en viktig del av god vård i livets slutskede. Därför har Betaniastiftelsen översatt häftet ”Till dig som är närstående” till ett 2o-tal språk.

Närståendehäftet ”Till dig som är närstående” skapades 2017 som en del av läroboken Palliationspraktikan. Betaniastiftelsen såg då ett behov av ett informationshäfte till låg kostnad om vård i livets slutskede som kan delas ut till anhöriga vid vård- och omsorgsenheter. Ett häfte med syftet att stötta den närstående i en tuff tid.

Närståendehäftet har nu sålts i 16 000 exemplar. Betaniastiftelsen gläds över detta och ser nu ett stort behov av översättningar av informationshäftet till olika språk, för att ytterligare tillgängliggöra materialet och möta personer som har ett annat modersmål än svenska.

I häftet beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående.

”Till dig som är närstående” finns nu översatt till språken: engelska, finska, arabiska, farsi/persiska (Iran), dari/persiska (Afghanistan), somaliska, polska, kurdiska, serbokroatiska, tyska, spanska, franska, danska, norska och isländska, samt Sveriges minoritetsspråk jiddisch, meänkieli, romska (arli och lovari) och nordsamiska (lule- och sydsamiska släpps under 2021).

– Betaniastiftelsen försöker alltid göra skillnad för de mest utsatta i samhället och här ser vi ett stort stödbehov att kunna möta personer som har ett annat modersmål än svenska, säger Ulla Burman, tf direktor för Betaniastiftelsen.

Johan Sundelöf, överläkare och tidigare programchef på Betaniastiftelsen, har skrivit materialet.

– Det har länge funnits behov av ett närståendehäfte om livets sista tid översatt till olika språk. Även om vi kommer långt med kommunikation på svenska så tror jag att många kan känna igen sig i upplevelsen att det skulle ha varit fördelaktigt med ett närståendehäfte på flera språk. Därför gör vi den här satsningen, säger han.

Beställ närståendehäftet för 30 kronor eller ladda ner avgiftsfritt på Palliationsakademin.se!

För att kvalitetssäkra materialet har vi samarbetat med Care to TranslateTranskulturellt centrum, samt professorer och läkare på Nordiska specialistkursen i Palliativ Medicin.