Välkommen till Betaniastiftelsen

där livsfrågor får ta plats
Om Betaniastiftelsen

Fokusområden

Existentiellt stöd

Vi värnar de existentiella frågorna och vill bereda rum för livsfrågor. Det gäller både inom vård och omsorg och i andra delar av samhället där frågor om existentiell och psykisk hälsa är väsentliga.

Palliativ vård

Alla människor som lever med obotlig sjukdom eller närmar sig livets slut av ålderdom har rätt till god palliativ vård under sjukdomstiden och vid livets slut.

Kultur och hälsa

Kultur har stor betydelse för en meningsfull tillvaro. Här kan vi möta varandra och oss själva. Kultur kan för många vara ett andligt och existentiellt stöd.

UTBILDNINGSMATERIAL

Betaniastiftelsen har ett rikt utbud av utbildningsmaterial inom fokusområdena palliativ vård, existentiellt stöd och kultur och hälsa.

Utbildningar

Utbildningar

E-utbildningar, utbildningsdagar och föreläsningar.

Play

Play

Digitalt kunskapsmaterial i form av videos och ljudinspelningar.

Publikationer

Publikationer

Tryckt och digitalt utbildningsmaterial.

Aktuellt

Lindring bortom boten

Ta del av en avgiftsfri grundutbildning i palliativ vård. Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nya vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Lindring bortom boten ersätter Palliation ABC.

Lindring bortom boten – grundutbildning i palliativ vård

Kulturarenan

Betaniastiftelsen driver Kulturarenan, en samlingsplats för kultur online riktad till dig som har svårt att ta dig till scenerna.

Till kulturarenan

Genom kompetensutveckling vill vi se dig växa och utvecklas i din människovårdande roll. Hos oss får livsfrågor ta plats.

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad genom våra tre nyhetsbrev. Välj vilka områden du är intresserad av.

Välkommen att ta del av våra senaste nyhetsbrev här och prenumerera via knapparna nedanför:

Prenumerera