Livets frågor: fem nya kurser i existentiell hälsa!

Livets frågor: fem nya kurser i existentiell hälsa!

Betaniastiftelsen lanserar en helt ny kursserie – Livets frågor. Den består av  fem digitala minikurser, ca 45 min vardera, i existentiell hälsa med olika existentiella teman. Helt kostnadsfria och framtagna med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Kurserna erbjuder bakgrund till varför de existentiella frågorna behövs för välmående och livsmening. Betydelsen av samtal, också i grupp, lyfts fram, liksom lyssnandets betydelse, vid svår sjukdom, sorg eller andra livshändelser. Minikurserna bygger på intervjuer och texter, samt inte minst på dina egna reflektioner.

Minikurserna riktar sig särskilt till dig som möter människor i vård och omsorg och andra människovårdande sammanhang. Men alla som är intresserade av livsfrågor är också välkomna att ta del av materialet.

Teman på kurserna:

1. Existentiell hälsa – livsfrågor i ett folkhälsoperspektiv
2. Hela livets frågor – om hälsa och mening
3. Samtalsgrupper för patienter och medarbetare – ett verktyg för att närma sig existentiella frågor
4. Modet att stanna kvar och lyssna
5. Att möta sorg

Samtliga kurser hittar du på vår hemsida:
https://betaniastiftelsen.nu/existentiellt-stod/