När orden inte räcker till – Musik som kommunikationsverktyg i palliativ vård

När orden inte räcker till – Musik som kommunikationsverktyg i palliativ vård

Det är inte alltid så lätt att få till djupa, existentiella samtal med patienter i livets slut. Det gör att döende människor kan känna sig väldigt ensamma. Då kan musik förmedla det som inte går att uttrycka i ord.

Musik kan underlätta kontakt och kommunikation och stärka samvaron mellan människor.
Den kan lyfta sinnet bort från sjukhusmiljön och hjälpa patienten att känna sig som en hel människa.

Den arbetsmodell som presenteras i den här foldern bygger på resultaten från ett projekt med musikterapi och musik som kommunikationsverktyg på Sollentuna sjukhus, Capio, avdelningen för specialiserad palliativ slutenvård (SPSV). Projektet finansierades med medel från Region Stockholms Innovationsfond.

Foldern (PDF) är framtagen av Capio Palliativ Slutenvård i samverkan med Betaniastiftelsen.
Du kan ladda ner den gratis här nedan.

 

Ladda ner foldern "Musik som kommunikationsverktyg i palliativ vård" (PDF)