Palliationspraktikan – del 1 & 2

Palliationspraktikan – del 1 & 2

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistret.

Palliationspraktikan innehåller den grundläggande kunskap som teamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård och kan läsas fristående, men är också tänkt som ett komplement och fördjupning till webbutbildningen i allmän palliativ vård, Palliation ABC, som lanserades i januari 2018. Cirka 14 000 personer har avslutat utbildningen och ytterligare 10 000 personer har påbörjat utbildningen.

Palliationspraktikan har två delar:

• Del 1 innehåller den basala kunskap som teamet behöver ha för att kunna bedriva palliativ vård oavsett var behovet uppstår.
• Del 2 har reflekterande texter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor.

Facktexterna har skrivits av Johan Sundelöf, programchef för palliativ vård och äldreomsorg, samt överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I del 2 finns, utöver fall och reflektionsfrågor, även texter av journalisten och författaren Karin Thunberg.

Ladda ner "Palliationspraktikan del 1" och "Palliationspraktikan del2"