Webbutbildning om döden kommer i februari 2024

Webbutbildning om döden kommer i februari 2024

Att för första gången vara nära en patient som närmar sig livets slut och att ta i en död kropp väcker oro och funderingar hos de allra flesta.

Därför har vi på Betaniastiftelsen, Capio Sverige och Sveriges Begravningsbyråers Förbund tagit fram den kostnadsfria webbutbildning När livet lämnar för vårdpersonal, om att möta döende personer, omhändertagandet av den döda kroppen och vad som följer efter ett dödsfall.

Med ökad kunskap om döden kan vi trygga medarbetarna i vården och bidra till bästa möjliga avslut på livet.

Utbildningen lanseras 15 februari 2024 på Betaniastiftelsens hemsida.