Sökes: Enheter inom hemsjukvård och särskilda boenden som vill delta i studie kring digital kultur

Sökes: Enheter inom hemsjukvård  och särskilda boenden som vill delta i studie kring digital kultur

Inom projektet Kultur i Nära vård söker vi enheter inom hemsjukvården för ett unikt forskningsprojekt om betydelsen av digital kultur för patienter som vårdas i hemmet. Bakom Kultur i Nära Vård står Göteborgs universitet, Studio Acusticum och Betaniastiftelsen. Projektet stöds av Kempestiftelsen.

Varför en studie kring hur digital kultur påverkar personer i hemsjukvård?

– Vi vet att det finns en koppling mellan kulturupplevelser, hälsa och välbefinnande, därför är det angeläget att studera kulturens möjligheter som värdeskapare inom vård och omsorg, säger Helle Wik, professor på Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

Digital kultur i projektet

De digitala föreställningarna förmedlas via Kulturarenan (som drivs av Betaniastiftelsen). Kulturarenan är en avgiftsfri plattform med kulturupplevelser så som musik, dans, bildkonst, litteratur och andra uttryck från Sveriges främsta scener. Deltagaren i studien får utöver Kulturarenan också, via en kostnadsfri licens, en chans att ta del av digitala operaföreställningar i världsklass från The Metropolitan Opera i New York. Teknisk support finns!

Hur går det till att delta i studien?

Deltagandet är enkelt! Så här går det till för enheten:

  1. Anmäl enhetens intresse att delta i genom att mejla till info@betaniastiftelsen.nu
    Vi kontaktar sedan er!
  2. Efter kontakt, skicka ut eller dela ut en av oss färdigskriven inbjudan om deltagande i studien till patienterna inom din enhet. Inbjudan kan skräddarsys vid behov.

Och så här går det till för deltagare i studien (patienter och närstående):

  1. De intresserade patienterna sätts i kontakt med forskare.
  2. Deltagarna i projektet får under en period fri tillgång till kulturutbudet inklusive föreställningar The Metropolitan Opera via dator, surfplatta eller mobil, närsomhelst på dygnet.
  3. Därefter kommer deltagarna att intervjuas via video/telefon om sina erfarenheter av att ha tillgång till kulturutbudet i den egna bostaden.

För anmälan – skicka epost till info@betaniastiftelsen.nu

Läs mer om projektet Kultur i Nära vård