Enheter & deltagare sökes till forskningsprojekt Kultur i nära vård

Enheter & deltagare sökes till forskningsprojekt Kultur i nära vård

Vill du vara med och ta del av kultur från olika delar av landet genom kulturarenan.se samt föreställningar från The Metropolitan Opera (Met) och samtidigt bidra till forskningen? Se hit!

Trots att vi vet att det finns ett samband mellan kultur och hälsa är forskningen inom området digitala kulturupplevelser ganska ringa. Det är därför glädjande att forskningsprojektet Kultur i nära vård nu genomförs: ett unikt samarbete mellan Göteborgs universitet, Studio Acusticum i Piteå och Betaniastiftelsen i Stockholm.

Syftet är att undersöka betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande och existentiell hälsa för personer som erhåller vård och omsorg vid särskilda boende för äldre, hemmaboende äldre med hemtjänst eller inom hemsjukvården.

VI SÖKER:
Enheter för hemsjukvård och särskilda boenden i hela landet
Och
Personer som får vård i hemmet eller på särskilt boende,
som vill ta del av kultur via digital tillgång

Är du eller din enhet intresserade av att delta?
Mer information och anmälan finns via länk nedan (inbjudan):

Enheter

Till dig som får vård

Har du frågor om projektet?
Kontakta: Katarina Lindblad, projektsamordnare & programchef på Betaniastiftelsen
katarina.lindblad@betaniastiftelsen.nu

Har du frågor om forskningstudien?
Kontakta: Helle Wijk, professor Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa,
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
helle.wijk@gu.se