Nu lanserar vi läkarmodulen – utbildning i palliativ vård

Nu lanserar vi läkarmodulen – utbildning i palliativ vård

Äntligen kan vi stolt presentera fortsättningen på succésatsningen Lindring bortom boten: Läkarmodulen! Lanseras fredag 1 december 2023.

Den nya webbutbildningen för läkare och läkarstuderande är framtagen med ett expertråd av sakkunniga läkare. Med den samlade mångåriga erfarenheten av palliativ vård, onkologi, psykiatri, internmedicin och rehabilitering ska utbildningen bidra till ökad vårdkvalitet och höjd kompetens inom den palliativa vården.

Läkarmodulen är framtagen med stöd från Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

Mer info & anmälan:
https://betaniastiftelsen.nu/utbildningar/lakarmodul-lindring-bortom-boten/