Lindring bortom boten – grundutbildning i palliativ vård

Lindring bortom boten –  grundutbildning i palliativ vård

Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nya vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård.

Nu lanserar Betaniastiftelsen Lindring bortom boten – grundutbildning , en ny avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård. Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd, det nya vårdprogrammet i palliativ vård samt vårdförloppet för palliativ vård . Utbildningen ersätter Palliation ABC.

– Flera utredningar, bland annat Coronakommissionen,  pekar på att ökad kunskap inom det palliativa förhållningssättet och betydelsen av god palliativ vård behövs för alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Ökad kunskap är viktigt även för personer som arbetar i människovårdande samhällsfunktioner som skola, trossamfund, räddningstjänst och omsorg. Utbildningen är också intressant för närstående, studerande och andra som vill lära sig mer om vad palliativ vård är och betydelsen av att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv, säger Petra Tegman, programchef palliativ vård på Betaniastiftelsen.

Genom tre moduler får användaren lära sig mer om palliativ vård och det palliativa förhållningssättet med ökat fokus på symtomlindring. Utbildningen som har ett lättöverskådligt pedagogiskt upplägg, varvas med kunskapsfrågor och användaren får ett diplom efter godkänd utbildning.

– Det känns både betydelsefullt och roligt att erbjuda en avgiftsfri grundutbildning till alla som arbetar inom hälsa- och sjukvården. Ju mer kunskap vi har, desto tryggare och bättre vård kan vi ge till patienten och de närstående, säger Kerstin Enlund, direktor på Betaniastiftelsen. 

Ta del av webbutbildningen Lindring bortom boten – grundutbildning  på palliationsakademin.se

Se ett smakprov från utbildningen nedan:

Nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på palliationsakademin.se kan du anmäla dig till Palliationsakademins nyhetsbrev genom att trycka här.