Föremål som berör – om värdedon & egodelar

Föremål som berör – om värdedon & egodelar

Ägodelarna följer oss. Vi använder dem. Vi letar efter, köper, sköter om och kasserar ägodelar. Vi bryr oss om dem och umgås med dem. Ibland längtar vi efter dem. Ibland känner vi något som närmast liknar hat, när de krånglar eller går sönder just som vårt beroende av dem är som störst. Ägodelarna spelar nog en större roll i våra liv än vad vi vill erkänna.

Den här skriften undersöker hur ägodelar kan bidra till ett gott liv – inte minst när livet går mot sitt slut. Den bygger på boken Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen (Appell förlag, 2019) av Tomas Brytting. Boken är en rapport från Forskningsprogrammet omsorg och livsmening vid Marie Cederschiöld högskola (f. d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, där författaren är professor emeritus i organisationsetik).

Häftet är framtaget av Betaniastiftelsen tillsammans med redaktör Lisbeth Gustafsson och formgivare Magnus Holmgren.

Ladda ner häftet "Föremål som berör – om värdedon & egodelar" (PDF)