Musik som berör

Musik som berör

Musik som berör – ett redskap i vård och omsorg är ett inspirationshäfte med betraktelser från ett demensboende där omsorgspersonal använder musik som en del av det vardagliga arbetet. Författare Ewa Karlsson Sjölander hämtar ur sin långa erfarenhet som undersköterska konkreta exempel på hur vi kan se hela människan och finna vägar till välbefinnande med musiken som redskap. Med materialet vill vi inspirera till en ökad närvaro av musik i omsorgen och bidra till en god arbetsmiljö och ett ökat välbefinnande för såväl brukare som personal och närstående.

Musik som berör gavs ut för första gången 2001. Nu ger vi ut en ny version med bilder tagna från Johannesgården Stora Sköndal i Stockholm.

Ladda ner "Musik som berör"