Sorgen efter den som inte orkade leva

Sorgen efter den som inte orkade leva

Film: Häftet kompletteras av en film där vi får möta fem närstående till Hamid som tagit sitt liv. Se filmen här!

Här kan du ladda ner häftet, som finns översatt till flera språk, som en PDF:

Lyssna på "Sorgen efter den som inte orkade leva"

Förord och inledning

Kapitel 1: Bakomliggande orsaker till suicid

Berättelse: Exempel på livsomständighet som kan leda till självmord

Kapitel 2: Vad sorg är och hur den kan te sig hos olika individer

Kapitel 3: Sorg efter suicid

Närståendeberättelser

Kapitel 4: Komplicerad sorg

Kapitel 5: Myndigheters ansvar efter självmord

Kapitel 6: Att förstå och stötta barn och unga som har sorg

Närståendeberättelser

Kapitel 7: Återhämtning, vardagsrutiner och egna verktyg

Kapitel 8: Relationer

Närståendeberättelser

Kapitel 9: Existentiella frågor

Avslutning