Samtal som räddar liv – broschyr

Samtal som räddar liv – broschyr

Den här digitala broschyren är ett verktyg och ett komplement till webbutbildningen Samtal som räddar liv, som du hittar här.

“Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten” är en utbildning för dig som möter personer som inte mår bra och kan vara i risk för att ta sitt liv. Det kan vara personer du möter i din människovårdande profession, som volontär, som kollega, närstående eller helt enkelt som medmänniska.

Utbildningen ger kunskap om hur du kan leda samtal med speciellt fokus på hur livsfrågor och existentiell hälsa kan vara en viktig del i mötet. Samtal som räddar liv har tagits fram av Betaniastiftelsen i samarbete med Ullakarin Nyberg, med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Broschyren demonstrerar en samtalsmetod med ett personcentrerat förhållningssätt och erbjuder användbara frågor att ställa till personer med tankar om suicid. Du kan ladda ner den kostnadsfritt nedan och även skriva ut den och vika till en fysisk folder.

Ladda ner broschyren "Samtal som räddar liv" (PDF)