Handledningsmaterial: Digitala kulturupplevelser i vård och omsorg

Handledningsmaterial: Digitala kulturupplevelser i vård och omsorg

Konst, musik, teater, dans, litteratur, hantverk och andra uttryck har va­rit viktiga för människan i alla tider. I kulturen kan vi mötas människor emellan och möta oss själva. Kultur har stor betydelse för en menings­full tillvaro och hjälper oss att få fatt på tankar om identitet, människo­syn och livsfrågor. Kulturen kan för många även vara ett andligt/existen­tiellt stöd.

Det här handledningsmaterialet riktar sig till vård- och omsorgspersonal som vill veta mer om kulturens kraft i vården, vad forskningen säger om kultur och hälsa, samt vilka möjligheter som finns med kulturupplevelser förmedlade digitalt och tips på hur man anordnar dem.

Ladda ner "Handledningsmaterial: Digitala kulturupplevelser i vård och omsorg"