Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Ett kunskapsmaterial om att möta tecken på psykisk ohälsa. Materialet vänder sig till ledare inom kreativ verksamhet. Fokus är på skapandets terapeutiska potential för välmåendet och på hur man som ledare kan bemöta psykisk ohälsa i yrkesrollen.

Skapande verksamhet kan fungera som läkande och är ibland det enda sättet att uttrycka sig på. Att hitta vägar att säga det som kanske inte kan sägas med ord har en väsentlig betydelse för den psykiska hälsan. Därför är det också viktigt för ledare att kunna och orka axla ansvaret, samt att ha verktyg när en person behöver hjälp.

Materialet bygger på erfarenheterna av Express Yourself with Art – ett projekt av Betaniastiftelsen och Kulturhuset Stadsteatern, genom Lava och Forum/Debatt, bestående av konstnärliga workshops för nyanlända ungdomar, under ledning av konstnären och konstpedagogen Ashraf Atraqchi och med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Materialet är framtaget av asylpsykologen Minna Forsell, på uppdrag av Betaniastiftelsen i sam¬verkan med Kulturhuset Stadsteatern/Lava och Studieförbundet Bilda. Materialet har kommenterats även av sakkunniga vid BUP Asylpsykiatriska enhet samt Transkulturellt centrum/Stockholms läns landsting.

Det kreativa uttrycket som kraftkälla är gratis att ladda ner och sprida.

Ladda ner "Det kreativa uttrycket som kraftkälla"