Fem krönikor om kultur och hälsa

Fem krönikor om kultur och hälsa

Emil Jensen, artist och författare, har i samarbete med Betaniastiftelsen skrivit fem krönikor/berättelser om kulturens betydelse för människan och särskilt för människan i vård och omsorg (vårdtagare, vårdgivare och närstående).

Syftet med dessa berättelser är att inspirera till kulturmöten i vård och omsorg samt att sänka trösklarna för kulturupplevelser så att kultur och hälsa kan finnas med som en naturlig del i vård och omsorg. I ett kommande handledningsmaterial kan du läsa mer om hur du som arbetar i vården kan använda kultur och hälsa för ökad livskvalitet – vad säger forskningen och hur gör man.

Krönikorna finns även att se som filmer, (sök efter Emil Jensen på Betaniastiftelsens Play).